Layer 1
​Ideeën, gegevens en informatie – hoe bescherm je jouw bedrijf?


Je hebt er hard voor gewerkt, die eigen zaak van je. Als de zaken goed gaan, dan heb je misschien inmiddels mensen in dienst. Een toenemend personeelsbestand staat voor groei en mogelijkheden, maar ook voor een bepaalde kwetsbaarheid. Hoe voorkom je dat een werknemer met specifieke bedrijfsgegevens aan de haal gaat? Hoe bescherm je jouw onderneming?

Voor onze blogs over het concurrentiebeding is onze CEO Marco Drost in gesprek gegaan met Sjoerd van der Vegt van advocatenkantoor JPR. Sjoerd is gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht, en hij is de auteur van onze arbeidsovereenkomsten. Marco is al jaren ondernemer en heeft ook persoonlijke ervaring met het al dan niet afspreken van een concurrentiebeding. We hebben Sjoerd gevraagd zijn kennis en ervaring met ons te delen, met als doel startende ondernemers te helpen en beschermen. Veel ondernemers onderschatten de risico's van het weglaten van een concurrentiebeding. Als het vervolgens misgaat, eindigt het vaak in de rechtszaal – een tijdrovend en duur proces. Door je goed te informeren, hopen we dat te voorkomen!

Er zijn verschillende manieren om je ideeën te beschermen. Het concurrentiebeding is daar één van. Het concurrentiebeding is een schriftelijk onderdeel van een arbeidsovereenkomst en wordt bij de start van een dienstverband overeengekomen. Onze volledige uitleg over het concurrentiebeding, vind je in deze blog. In deze blog gaan we in op andere stappen die je kunt nemen om te voorkomen dat iemand met jouw ideeën of bedrijfsgegevens aan de haal gaat.

“Als werkgever moet je ook bepaalde informatie, waarvan jij zegt ‘dit is eigenlijk mijn onderneming’, beschermen.” – Sjoerd van der Vegt

Intellectueel eigendom in een arbeidscontract
Een werknemer maakt van alles voor een werkgever, van een cool design tot een slim stukje software. Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelterm voor verschillende complexe rechtsgebieden, zoals het auteursrecht en merkenrechten, die uitgewerkte ideeën, reputaties, uitvindingen, identiteiten en investeringen beschermen. Met een Intellectueel Eigendomsclausule legt je vast dat je als werkgever rechthebbende bent op alles wat de werknemer maakt voor het bedrijf tijdens werktijd. Je neemt zo’n clausule op in de arbeidsovereenkomst. Als je alles wil leren over dit onderwerp, lees dan onze blog. Kort samengevat: een IE-clausule is ook een manier om jouw onderneming te beschermen.

Geheimhoudingsbeding in een arbeidscontract
Om goed je werk te kunnen doen, moet je weten wat er zich afspeelt bij het bedrijf waar je voor werkt. Je zult op de hoogte moeten zijn van belangrijke zaken binnen het bedrijf. Maar, die kennis is natuurlijk niet altijd ook bestemd voor de buitenwereld. Een geheimhoudingsbeding bepaalt wat voor informatie die de werknemer tijdens zijn dienstverband krijgt, vertrouwelijk is en hoe hij daar tijdens en ook na het dienstverband mee omgaat. Ook dit beding wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst bepaalde- en onbepaalde tijd.

Praktische oplossingen
Naast het maken van afspraken met werknemers, kun je ook zelf maatregelen nemen om specifieke bedrijfsgegevens te beschermen. Kijk hiervoor op welke manieren bedrijfsinformatie je bedrijf zou kunnen verlaten en ga daarmee aan de slag. Wie kan bijvoorbeeld waarbij, welke rechten heeft welke werknemer?

“Je moet als ondernemer ook heel goed nadenken wie je welke rechten geeft. Kijk ook dat je bepaalde functies goed scheidt. Dat wordt vaak vergeten.” – Marco Drost

Dit is ook relevant om te onderzoeken op het moment dat je een concurrentiebeding hanteert. Waarom? Stel je voor: je wil beroep doen op een concurrentiebeding. Dan zal de situatie onderzocht worden en volgt de juridische discussie. Als dan blijkt dat je zelf niet voor bepaalde veiligheidsmechanismen of technische barrières hebt gezorgd, kan dat van invloed zijn op de uiteindelijke belangenafweging. Als jij als ondernemer zegt ‘deze bedrijfsgegevens zijn heilig voor mij’, wat heb je er dan aan gedaan om ze te beschermen?

Dit zijn onze tips voor de maatregelen die je kunt nemen:

  • Zorg dat medewerkers alleen bij informatie en gegevens kunnen die nodig zijn om hun werk te kunnen doen. Kies dus niet voor één grote omgeving waarin al je medewerkers overal bij kunnen, maar knip het in stukken die alleen toegankelijk zijn met wachtwoorden. Ook is het verstandig om alle bedrijfsgevoelige informatie als geheim te markeren.
  • Stel een internet- en emailprotocol op waarin je beschrijft hoe werknemers om moeten gaan met het delen van (bedrijfs)gegevens via de mail en mobiele gegevensdragers zoals usb-sticks, etc. Mogen ze bijvoorbeeld zakelijk mailen naar privé?
  • Onderzoek de mogelijkheden voor technische obstakels die je bedrijf beschermen. Je kunt afspreken dat iemand iets wel of niet doet, maar het delen van gegevens technisch onmogelijk maken werkt natuurlijk nog beter.

Ons advies is dus voor (kleine) ondernemers en startups om dit soort zaken goed te regelen. Bepaalde mensen hebben toegang tot bepaalde zaken, maar niet tot andere zaken, en sommige dingen zijn technisch gewoon niet mogelijk.

“Als je het praktisch oplost, dan hoef je de discussie juridisch niet te voeren.” – Sjoerd van der Vegt

Klaar om die nieuwe medewerkers aan te nemen? Met SmartAgreements creëer je zelf een arbeidsovereenkomst. En dat kan met of zonder clausule over intellectueel eigendom, geheimhouding of concurrentiebeding. Je maakt hem precies zoals jij het hebben wil. Smart & easy!

Gerelateerde artikelen

Je hebt er hard voor gewerkt, die eigen zaak van je. Als de zaken goed gaan, dan heb je misschien inmiddels mensen in dienst. Een toenemend personeelsbestand staat voor groei en mogelijkheden, maar ook voor een bepaalde kwetsbaarheid. Hoe voorkom je dat een werknemer met specifieke bedrijfsgegevens aan de haal gaat? Hoe bescherm je jouw onderneming?

Lees meer
Verberg

Bedankt!