Layer 1
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst: wat is het?

5 minuten lezen

Gaan de zaken goed en ben je van plan een werknemer aan te nemen? Tijd om een arbeidsovereenkomst op te stellen! Zo’n overeenkomst bestaat uit veel verschillende onderdelen, of het nou een contract wordt voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. In deze blog gaan we in op het onderdeel concurrentie- en relatiebeding. Wat is het, waarom zou je het nodig hebben? En mag je het zomaar toevoegen aan een arbeidsovereenkomst?

Voor onze blogs over het concurrentiebeding is onze CEO Marco Drost in gesprek gegaan met Sjoerd van der Vegt van advocatenkantoor JPR. Sjoerd is gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht, en hij is de auteur van onze arbeidsovereenkomsten. Marco is al jaren ondernemer en heeft ook persoonlijke ervaring met het al dan niet afspreken van een concurrentiebeding. We hebben Sjoerd gevraagd zijn kennis en ervaring met ons te delen, met als doel startende ondernemers te helpen en beschermen. Veel ondernemers onderschatten de risico's van het weglaten van een concurrentiebeding. Als het vervolgens misgaat, eindigt het vaak in de rechtszaal – een tijdrovend en duur proces. Door je goed te informeren, hopen we dat te voorkomen!

“Je denkt daar in al je enthousiasme niet over na, maar wij zien het in de praktijk vaak misgaan.” - Sjoerd van der Vegt

Je doet veel moeite om een goede naam op te bouwen en een inkomen te verdienen met je onderneming. Het zou heel erg zonde zijn als jouw investeringen in tijd, energie en geld teniet worden gedaan omdat iemand anders aan de haal gaat met wat jij hebt neergezet. Hoe kun je je ideeën en onderneming beschermen? Dat kan bijvoorbeeld met een geheimhoudingsbeding, een beding over intellectueel eigendom of afspraken over hoe om te gaan met bedrijfsgeheimen. Zo kun je al veel doen om je product of wat je hebt ontwikkeld, te beschermen. Met een concurrentiebeding bescherm je daarnaast ook de markt die je bedient. Hoe zit dat?

Concurrentiebeding: een beperking voor (ex-)werknemers
Het idee van een concurrentiebeding is dat je probeert te beschermen wat je aan – met een moeilijk woord – bedrijfsdebiet hebt en gaat opbouwen. Met bedrijfsdebiet doelen we op de know-how, reputatie en goodwill van een bedrijf. Jouw onderneming bestaat namelijk niet alleen uit kennis en kunde, maar ook uit relaties, je markt, je product of dienst. Het is van belang om dat te beschermen. Dat kun je doen door een werknemer die afscheid neemt van jouw bedrijf, te beperken in zijn of haar mogelijkheden om ergens anders aan de slag te gaan. Dat is kortgezegd wat een concurrentiebeding doet: het is een beperking voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een (concurrerend) ander bedrijf of als ondernemer. Denk aan beperkingen voor het soort werk, het geografisch gebied, de nieuwe werkgever of de periode.

Relatiebeding als onderdeel van het concurrentiebeding
Een relatiebeding is een vorm van het concurrentiebeding: het zegt iets over hoe de werknemer omgaat met de relaties van de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan klanten of andere bedrijven waarmee het bedrijf samenwerkt. Een relatiebeding is een verbod om contacten van de ene werkgever ‘mee’ te nemen naar een volgende. Dit is vooral relevant bij onder andere salesmedewerkers. Staat er een relatiebeding in hun contract? Dan is het bijvoorbeeld niet mogelijk een eigen bedrijf te beginnen en klanten mee te nemen van hun vorige werkgever.

“Een werknemer mag dan inderdaad niet al z'n relaties zo meenemen, want het bedrijf heeft daarin geïnvesteerd.” - Marco Drost

Concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst
Een concurrentiebeding is een onderdeel of bijlage van een arbeidsovereenkomst. Een belangrijke voorwaarde is dat het schriftelijk moet zijn overeengekomen. Het beding mag in principe alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van zwaarwegende belangen. Wil je bij een tijdelijk contract een concurrentiebeding opnemen? Dan is je motivering heel erg belangrijk. Ook is het van belang dat de concurrerende activiteiten goed zijn omschreven. Denk er ook aan om de (geografische) reikwijdte van het beding te omschrijven. Heb je een winkel en geldt het bijvoorbeeld alleen in een bepaalde regio? Of faciliteer je software en is daarmee de reikwijdte wereldwijd? Dan hebben we nog de termijn: hoelang mag je een ex-medewerker beperken om concurrerende activiteiten uit te voeren? Verder komen het soort werkzaamheden en de nieuwe werkgever aan bod: wat zijn concurrerende werkgevers en wat valt onder concurrerende werkzaamheden? Tot slot vermeld je wat de gevolgen zijn als het beding wordt overtreden, zoals de hoogte van de boete.

“Een van de belangrijkste voorwaarden van het concurrentiebeding is dat het schriftelijk moet zijn overeengekomen.” - Sjoerd van der Vegt

Jouw bedrijf en werknemers blijven in ontwikkeling
Bedenk goed: een arbeidsovereenkomst is een statisch document, maar personen, arbeidsfuncties en organisaties staan niet stil. Houd daarom de overeengekomen afspraken up-to-date. Review een arbeidscontract wanneer dit verlengd wordt, of wanneer een medewerker promotie maakt of een andere functie binnen de organisatie krijgt. Komt het concurrentiebeding nog steeds overeen met de nieuwe situatie?

“Voorkomen is beter dan genezen. Zorg gewoon van meet af aan voor duidelijkheid, want daarmee vermijd je discussie op termijn.” - Sjoerd van der Vegt

Achteraf overeenkomen?
Ben je bij de aanvang van een arbeidscontract geen concurrentiebeding overeengekomen? Dan kan dat een flinke uitdaging zijn. Hoe laat je je werknemer bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst nog instemmen met een concurrentiebeding? In theorie is alles te koop (letterlijk: sommige werkgevers zetten er een geldbedrag tegenover), maar voorkomen is beter dan genezen. Weegt het belang voor jouw organisatie zo zwaar dat je een concurrentiebeding noodzakelijk vindt? Zorg dan vanaf het begin voor duidelijkheid. Dat bespaart je op termijn een hoop discussie.

Het is een ingewikkeld onderwerp, maar we hopen dat je nu meer inzicht hebt in het concurrentiebeding. Als je met SmartAgreements je arbeidsovereenkomst opstelt, leiden wij je zo door het proces heen van het wel of niet opnemen van een concurrentiebeding. Let’s go!

Gerelateerde artikelen

Gaan de zaken goed en ben je van plan een werknemer aan te nemen? Tijd om een arbeidsovereenkomst op te stellen! Zo’n overeenkomst bestaat uit veel verschillende onderdelen, of het nou een contract wordt voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. In deze blog gaan we in op het onderdeel concurrentie- en relatiebeding. Wat is het, waarom zou je het nodig hebben? En mag je het zomaar toevoegen aan een arbeidsovereenkomst?

Lees meer
Verberg

Bedankt!