Layer 1
Overeenkomst van geldlening voor particulieren en B2C

Wie geld leent van een bank of andere geldverstrekker, krijgt automatisch een contract onder zijn neus. Niet meer dan logisch, zo vinden we. Maar hoe zijn de zaken geregeld wanneer je als particulier een lening aangaat met een bekende of een bedrijf? Denk aan vrienden onder elkaar, kennissen of familieleden die elkaar willen helpen of wanneer je geld leent van een bedrijf.

Overeenkomst van geldlening voor particulieren

Geldleningsovereenkomst zonder extra zekerheden.

Bij het uitlenen van geld van en aan particulieren (bijv. binnen de familie) en B2C (bijv. particulier en bedrijf) is het verstandig de gemaakte afspraken contractueel vast te leggen in een geldleningsovereenkomst of leningsovereenkomst. Het is voor alle partijen fijn als de zaken duidelijk vastgelegd zijn. Hiermee creëer je duidelijkheid en beschik je over een juridisch document om op terug te vallen als dat nodig is. Want je wil toch geen familie ruzie op je geweten hebben. Ben je jaren lang enorm close en laat je geld tussen beide komen, dit komt helaas te vaak voor. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Wat is een geldleningsovereenkomst of leningsovereenkomst?

Een geldleningsovereenkomst, ook wel geldleningscontract, overeenkomst van geldlening of leningsovereenkomst genoemd, is een contract waarin je de afspraken rondom een geldlening vastlegt. Het is een manier om de gemaakte afspraken vast te leggen. In de geldleningsovereenkomst leg je de rechten en plichten rondom de lening vast.

In een geldleningsovereenkomst leg je onder andere vast:

  • Tussen wie de lening plaatsvindt
  • Om welk bedrag het gaat
  • Welk rentepercentage van toepassing is
  • Wanneer er welk bedrag wordt terugbetaald
  • Wanneer de lening afgelost moet zijn
  • Wat de gevolgen zijn bij niet aflossen
  • In de geldleningsovereenkomst zonder extra zekerheden (zoals die je met SmartAgreements kunt maken), is ook een aantal bijzondere voorwaarden opgenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de opeisingsgronden, waarmee wordt aangegeven wat er gebeurt wanneer een de persoon aan wie je geld uitleent zich niet aan de regels houdt. Nu wil je het natuurlijk niet zo ver laten gaan, maar soms is het de enige manier.

Waarom heb je een geldleningsovereenkomst nodig?

Ook al zijn mondelinge afspraken rechtsgeldig, het blijft in het geval van onenigheid zeer lastig om het een en ander aan te tonen. Denk alleen al aan het verschillend interpreteren van de afspraken die je gemaakt hebt. Wanneer afspraken worden vastgelegd op papier, zijn deze voor iedereen duidelijk en is er weinig ruimte voor eigen interpretatie. Daarmee kun je altijd terugvallen op het contract.

Het bericht van Harm Hommes en Hans Pieter van der Veen, de auteurs van de juridische documenten:

"Bij Dommerholt Advocaten geloven wij in maatwerk. De door ons gecreëerde templates hebben we op basis daarvan volledig passend bij de wensen van SmartAgreements opgesteld. Dit betekent dat ieder template een goede basis heeft. Ook dekt het verschillende standaard situaties maar is het niet passend op iedere situatie omdat de persoonlijke situatie en de belangen van jou en de andere partij bij ons niet bekend zijn. Het is voor ons essentieel om te benadrukken dat deze standaard templates van zeer hoge kwaliteit zijn maar niet op maat is gemaakt."

Meer lezen
SmartAgreements prijs
€ 79,-
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ Geldleningsovereenkomst
Waarom heb ik een geldleningsovereenkomst nodig?

Als je geld van iemand leent of geld aan iemand leent, dan maak je daar afspraken over. Het is verstandig die afspraken in een overeenkomst op te schrijven, onder meer om te bewijzen welke afspraken je hebt gemaakt. De geldleningsovereenkomst helpt je ook om na te denken over bepaalde onderwerpen die je misschien was vergeten, zoals een rentevergoeding of de aflossingstermijnen. Lees hier meer over wat een geldleningsovereenkomst precies inhoud.

Is het nodig de geldleningsovereenkomst door een notaris te laten vastleggen?

Nee, dat is niet verplicht. Normaliter worden geldleningsovereenkomsten niet bij de notaris vastgelegd. Het kan wel. Je hebt dan nog beter bewijs van het feit dat je een overeenkomst hebt gesloten en wat de inhoud daarvan is.

Wat kan de leninggever doen als de leningnemer de lening niet terugbetaalt?

In dat geval zijn er allerlei mogelijkheden. Het korte antwoord is: de meest gebruikelijke route is dat een rechter vaststelt dat de leningnemer een bedrag verschuldigd is aan de leninggever. Daarna kan de leninggever beslag leggen op eigendommen van de leningnemer en deze (laten) verkopen. De leninggever kan met de opbrengst de lening betaald krijgen.

Kan ik een geldleningsovereenkomst zonder rente overeenkomen? (Is het mogelijk, heeft dat specifieke gevolgen voor de partijen?)

Ja, dat kan. Contractueel ben je daar vrij in. Het is wel zo dat dit fiscale gevolgen kan hebben. Het kan zijn dat de lening niet als marktconform wordt gezien en de rentebetaling als schenking kwalificeert.

Is er verschil tussen een lening voor B2B en B2C, bijvoorbeeld binnen familie- of vriendenkring?

B2B is de relatie tussen partijen vaak anders dan B2C. Bij B2C overeenkomsten is er vaak een sterke vertrouwensrelatie tussen partijen. Dat heeft invloed op de afspraken tussen partijen. Het behalen van winst op de lening kan in die gevallen bijvoorbeeld minder een rol spelen. De rente wordt dan lager vastgesteld dan gebruikelijk en de aflossingsmogelijkheden versoepeld.

Is geheimhouding nodig bij de geldleningsovereenkomst?

Dit hangt af van de persoonlijke situatie van beide partijen. Een geheimhoudingsbeding opnemen in je geldleningsovereenkomst is niet verplicht. In deze blog vind je een aantal voorbeelden waarin het geheimhoudingsbeding wel extra belangrijk kan zijn.

Waarom heb ik geen extra zekerheden nodig?

Op onze geldleningsovereenkomst zijn de normale wettelijke regels rondom de terugbetaling van een lening van toepassing. Over het algemeen is deze geldleningsovereenkomst voldoende om jouw zaken rondom een lening goed te regelen. De afspraken staan met deze overeenkomst helder op papier en zullen voor beide partijen de benodigde duidelijkheid verschaffen. Dé basis voor een goede en langdurige relatie. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan onze blog.

Waarom zou ik een geldleningsovereenkomst zelf opstellen op SmartAgreements?

Omdat ervaren advocaten achter de inhoud van het geldleningsovereenkomst zitten. Al hun jaren ervaringen voor andere klanten zijn samengevoegd en interactief gemaakt in deze geldleningsovereenkomst. Door de kennis van de advocaten te bundelen met de slimme software van SmartAgreements kan jij je overeenkomst maken wanneer je wil én met een premium randje.

Meer

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Wie geld leent van een bank of andere geldverstrekker, krijgt automatisch een contract onder zijn neus. Niet meer dan logisch, zo vinden we. Maar hoe zijn de zaken geregeld wanneer je als particulier een lening aangaat met een bekende of een bedrijf?

Lees meer
Verberg

Bedankt!