Layer 1
Privacybeleid

PrivacybeleidLaatst bijgewerkt 28-05-2021

Download Privacybeleid

SmartAgreements biedt een online dienst/platform aan waar consumenten en bedrijven ("Gebruikers") met behulp van een digitale vraag- en antwoorddialoog juridische documenten kunnen aanmaken uit sjabloondocumenten en vervolgens de gegenereerde juridische documenten ("Producten") online kunnen aanschaffen op de website van SmartAgreements ("Dienst"). Dit Privacybeleid beschrijft waarom SmartAgreements B.V. ("SmartAgreements", "wij", "ons" of "onze") uw persoonsgegevens die verzameld zijn op www.smart-agreements.com of https://smart-agreements.com ("Website"/"Webshop") verzamelt, gebruikt of deelt.

Dit Privacybeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") en is daarom van toepassing op uw gebruik van de Website en de Dienst. Door gebruik te maken van de Website en/of de Dienst, accepteert u de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is SmartAgreements B.V. Wij willen benadrukken dat wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus nemen en dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
SmartAgreements B.V.
KvK-nummer 70127670
Keulenstraat 7B, 7418 ET Deventer
De contactpersoon voor gegevensverwerking is Olena Drost info@smart-agreements.com

1. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in de eerste plaats gebaseerd op uw contract of uw verzoek om een contract af te sluiten voor het gebruik van onze Website en de Dienst. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om de door u gevraagde Dienst te leveren evenals alle handelingen die daarmee verband houden. Uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld voor het volgende nodig:
- om uw registratie bij ons en uw gebruikersaccount (indien door u aangemaakt) te beheren;
- om u te helpen bij het wissen van uw gebruikersaccount, indien u dit wilt verwijderen;
- om u te helpen bij het creëren en leveren van de gevraagde producten en andere diensten die op onze Website worden aangeboden;
- om kosten te innen en te beheren;
- om op verzoek klantenondersteuning te bieden;
- om eventuele verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, voor veiligheidsdoeleinden en in het algemeen om erop toe te zien dat de Website en de Dienst op de juiste manier en in overeenstemming met de wet en de Voorwaarden worden gebruikt.


We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van ons rechtmatig belang, zoals voor marketing-, statistische en fiscale doeleinden. We willen onze Website, functies en inhoud continu verbeteren en gebruikers in staat stellen gemakkelijk door de Website te navigeren. We gebruiken deze technische gegevens om het gebruik van onze Website te analyseren en om de functionaliteit en het gebruiksgemak te vergroten, en om deze beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers. Daarom kunnen we:
- marketingberichten via e-mail verzenden aan degenen die zich hebben geregistreerd of zich hebben geabonneerd op onze nieuwsbrief. Marketingberichten kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten over onze Dienst, service-updates, promotie-aanbiedingen evenals ander nieuws en blogartikelen. U kunt er op elk moment voor kiezen om geen marketingberichten meer te ontvangen en u afmelden voor onze mailinglijst;
- onze Dienst, content en reclame aanpassen, meten en verbeteren. We kunnen aanbiedingen verzenden op basis van uw voorkeuren;
- cookies gebruiken (raadpleeg ons Cookiebeleid ) of andere vergelijkbare technieken voor statistische doeleinden, om anonieme overzichtsstatistieken te genereren die ons in staat stellen te begrijpen hoe onze gebruikers onze Website gebruiken en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

2. Verzamelen van persoonsgegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u de door u gevraagde Dienst op onze Website te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons worden verzameld. Deze worden hieronder uitgelegd.
Noodzakelijke persoonsgegevens die u ons via onze Website verstrekt. Wanneer u gebruik maakt van de Website, de functionaliteiten daarvan en de Dienst, kunt u ervoor kiezen om een gebruikersaccount aan te maken. Wanneer u de Website bezoekt, zich bij ons registreert via de Website, inlogt of uitlogt (inclusief alle pogingen) op de Website, wanneer u documenten creëert, uitvoert en ondertekent, wanneer u betaalt voor de producten, wanneer u met ons communiceert via de Website, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen bestaan uit:
- algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, achternaam, geslacht en leeftijd/geboortedatum, een avatar foto van een account;
- uw contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres thuis of op het werk;
- andere contactgegevens, zoals het e-mailadres van de andere partij binnen de overeenkomst of een andere persoon indien u wilt dat we een tweede kopie van het document naar deze andere persoon sturen. Door het e-mailadres van een andere persoon op te geven, bevestigt de gebruiker dat hij/zij toestemming heeft gekregen om deze informatie te verstrekken;
- bedrijfs-/organisatienaam en -gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn), contactgegevens van de contactpersoon, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres;
- transactiegegevens op basis van uw activiteiten op de Website, zoals uw creditcard- en bankpasnummer, facturerings- en andere betalingsgegevens die u verstrekt, inclusief informatie die nodig is om u te identificeren;
- geografische locatie van de gebruiker;
- correspondentie via de Website.

Sommige gegevens krijgen we automatisch door uw gebruik van onze Website. Deze technische gebruiksgegevens omvatten bijvoorbeeld: gebruikers-ID, IP-adres, browsertype en besturingssysteem, datum en tijd van toegang en standaard webloginformatie, de Website die u bezocht voordat u op onze Website terecht kwam, pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht en soortgelijke technische gebruiksgegevens.

Technische gebruiksgegevens kunnen persoonsgegevens zijn of in combinatie met andere gegevens persoonsgegevens worden. Voor zover technische gebruiksgegevens persoonsgegevens zijn, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens. Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van klantenonderzoeken of het geven van feedback. Deze persoonsgegevens zijn optioneel en niet vereist om de Website te kunnen gebruiken.
Als u een beoordeling wilt achterlaten via de Website, zullen we u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken en uw toestemming vragen om de gegevens op onze Website te publiceren:
- een afbeelding van de gebruiker die wordt gebruikt voor een beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening (deze gegevens worden openbaar gemaakt);
- een video van de gebruiker die wordt gebruikt voor een beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening (deze gegevens worden openbaar gemaakt);
- geschreven beoordeling (deze gegevens worden openbaar gemaakt).

SmartAgreements behoudt zich het recht voor om een beoordeling al dan niet te publiceren en om niet-gepubliceerde beoordelingen te behouden. Alleen beoordelingen die op een respectvolle manier zijn geschreven worden gepubliceerd. SmartAgreements behoudt zich het recht voor om teksten van beoordelingen van klanten te herzien, te bewerken en te restylen voordat ze worden gepubliceerd, zodat de beoordelingen in een goede opmaak en goed leesbaar kunnen worden getoond.

Als u niet wilt dat uw beoordeling gepubliceerd wordt, kunt u het toestemmingsvakje hiervoor uitgevinkt laten. Dan zullen we uw beoordeling niet met anderen delen, maar intern gebruiken om onze Dienst te verbeteren.

Wilt u voor persoonlijk gebruik een profielpictogram aan uw account toevoegen, dan kunt u een afbeelding uploaden die niet meer dan 1 MB bedraagt. We zullen uw profielafbeelding voor uw gebruik verzamelen en opslaan, maar deze wordt niet openbaar gemaakt en wordt met niemand anders gedeeld.

3. Delen van persoonsgegevens
In de volgende gevallen kunnen we persoonsgegevens aan derden bekendmaken:
- aan overheidsinstanties en/of wetshandhavers wanneer de wet dit vereist, bijvoorbeeld in het geval van een dagvaarding, verzoek of soortgelijke juridische procedure;
- aan onze betrouwbare serviceproviders die namens ons werken en die de informatie die we aan hen bekendmaken niet voor eigen doeleinden gebruiken;
- in het geval dat ons bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa, aan onze adviseurs en eventuele adviseurs van potentiële kopers (die de gegevens zullen doorgeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf);
- wanneer we goede redenen hebben te geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten en de veiligheid van u of anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een verzoek van de overheid.

4. Overdracht buiten de EU/EER
Alle verzamelde en verwerkte gegevens worden beheerd door SmartAgreements in de Europese Unie. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan partijen buiten de EU/EER. Maar sommige van de externe dienstverleners die wij gebruiken als onderdeel van de mogelijkheid om de Dienst aan u te kunnen leveren verwerken persoonsgegevens buiten de EU/EER. Wanneer dit het geval is, zorgen wij er altijd voor dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd blijven door nemen de nodige maatregelen die door Europese Commissie zijn vastgesteld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses), (SCC’s) van de Europese Commissie.

5. Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze Dienst te kunnen gebruiken/verstrekken. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, behalve wanneer de wet of de rechten of plichten van een van beide partijen een langere bewaartermijn vereist. Zo moeten wij volgens artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen onze verkoopgegevens (die ook persoonsgegevens kunnen bevatten) zeven jaar bewaren.

6. Kinderen
We gebruiken de Website niet om willens en wetens aan minderjarigen onder de 16 jaar te verkopen of hun gegevens te vragen. Als we erachter komen dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we die gegevens verwijderen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons zonder hun toestemming informatie heeft verstrekt, moet hij of zij contact met ons opnemen via [info@smart-agreements.com]. We zullen dergelijke informatie binnen een redelijke tijd uit onze bestanden verwijderen.

7. Uw privacyrechten
U heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als u denkt dat de door ons bewaarde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze te corrigeren en in sommige gevallen te beperken of te verwijderen. Het is echter belangrijk dat u zich realiseert dat een verzoek tot verwijdering het gebruik van onze Website verhindert.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, zoals direct marketing en profilering. U kunt recht hebben op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veel gebruikt machinaal leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als u denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Beveiliging
Wij handhaven een goede beveiliging en hebben op basis van de nieuwste technologieën technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, misbruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Zo beperken wij de toegang tot deze informatie tot daartoe geautoriseerde medewerkers en aannemers die kennis moeten hebben van deze informatie om onze Website en de Dienst te kunnen beheren, ontwikkelen of verbeteren.

Persoonlijke informatie in een document wordt versleuteld. Door een Gebruiker verstrekte betalingsgegevens zijn versleuteld via SSL.

Hoewel we een goede beveiliging nastreven voor de gegevens die we verwerken en onderhouden, is het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.

9. Wijzigingen in dit Privacybeleid
SmartAgreements behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen en bij te werken. De meest recente versie van dit Privacybeleid is op onze Website beschikbaar op de pagina “Privacybeleid” en kan ook worden gedownload. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

10. Contact
SmartAgreements B.V.
KvK-nummer: 70127670
BTW: NL858154201B01
Adres: Keulenstraat 7B, 7418 ET Deventer
E-mail: info@smart-agreements.com
Tel: 020 399 99 04

Lees op deze pagina het privacybeleid van SmartAgreements.

Lees meer
Verberg

Bedankt!