Layer 1
Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Wil je gaan samenwerken met een andere partij en wil je voorkomen dat bepaalde gegevens zomaar op straat komen te liggen? Met een NDA (geheimhoudingsovereenkomst) kun je afspraken maken over hoe jullie omgaan met vertrouwelijke informatie.

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Met een geheimhoudingsovereenkomst leg je afspraken vast over het geheim houden van bepaalde informatie. De overeenkomst verplicht een partij om bepaalde informatie die zij over de andere partij te weten komt, geheim te houden en dus niet aan anderen bekend te maken.

Doe veilig zaken met andere partijen en bescherm vertrouwelijke informatie die je met hen deelt door afspraken hierover vast te leggen in een NDA. Je stelt de geheimhoudingsovereenkomst eenvoudig op met onze tool.

Maak nu een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) met SmartAgreements.

Elke juridische template wordt gecreëerd, onderhouden en beheerd door advocaten van de beste advocatenkantoren. Zo krijg jij altijd content van de hoogste kwaliteit.

Meer laten zien
SmartAgreements prijs
€ 89,-
€ 49,-

(excl. BTW)
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ NDA
Wat is een eenzijdige NDA?

Bij een eenzijdige NDA heeft één van de partijen de verplichting om informatie geheim te houden.

Wat is een wederkerige NDA?

Bij een wederkerige NDA, ook wel tweezijdige NDA genoemd, zijn beide partijen tegenover elkaar verplicht informatie geheim te houden.

Is een NDA alleen bedoeld voor bedrijven of is het ook mogelijk een NDA met een persoon aan te gaan?

Een NDA kan worden aangegaan door natuurlijke personen en door rechtspersonen. Over het algemeen worden NDA’s alleen gebruikt in zakelijke relaties (b2b), maar daarbij kan er natuurlijk sprake zijn van een relatie tussen een rechtspersoon en een natuurlijke persoon. Denk aan een bedrijf dat opdrachtgever is en een zzp’er die opdrachtnemer is. Een NDA komt ook in arbeidsverhoudingen wel voor, maar meestal worden geheimhoudingsverplichtingen in de arbeidsovereenkomst opgenomen. De NDA die wij aanbieden is bedoeld voor b2b-relaties, daaronder valt ook die tussen een bedrijf en zzp’er.

Hoe beschermt een NDA mijn informatie en mijn bedrijf?

Een NDA (geheimhoudingsovereenkomst) verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Je hebt daarmee een contractuele afspraak waar je de andere partij aan kunt houden. Als de andere partij de afspraken niet nakomt, heb je recht op betaling van de afgesproken boete, en kun je die partij ertoe dwingen de afspraken alsnog na te komen, bijvoorbeeld door datadragers met vertrouwelijke informatie terug te halen. Die dreiging en het maken van afspraken hierover, zorgt voor bewustwording over het belang van de geheimhouding bij beide partijen.

Is er een maximale termijn voor de geheimhoudingsverplichting in de NDA?

Nee, de termijn van geheimhouding hangt doorgaans af van de soort informatie die partijen met elkaar delen. Geheimhouding voor een lange periode of zelfs voor onbepaalde tijd is in sommige gevallen noodzakelijk of verstandig, bijvoorbeeld als het om gevoelige persoonsgegevens gaat, of om receptuur van een product. In andere gevallen is de informatie na enkele jaren niet relevant meer en is een langdurige geheimhoudingsverplichting niet nodig. De looptijd hangt dus sterk af van de soort informatie die gedeeld wordt.

Wanneer eindigt een NDA en stopt de geheimhoudingsverplichting?

Je bepaalt zelf de termijn van geheimhouding. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de geheimhouding stopt zodra jullie gezamenlijke doel is bereikt. In andere gevallen is het weer verstandig of noodzakelijk om geheimhouding voor onbepaalde tijd af te spreken, bijvoorbeeld als het om gevoelige persoonsgegevens gaat. Denk goed na over welke termijn je afspreekt. Een te korte duur kan problemen opleveren voor de partij die belang heeft bij geheimhouding, terwijl een te lange termijn belastend is voor de ontvanger van de informatie.

Hoe hoog kan de boete voor overtreding van de NDA zijn?

We maken een onderscheid tussen een boete per overtreding (bijvoorbeeld publicatie van vertrouwelijke informatie op een website) en een boete per dag dat de overtreding voortduurt (dus per dag dat de publicatie op de website blijft staan). Ons advies is om de boete zodanig hoog te stellen dat deze een afschrikkende werking heeft, maar ook weer niet absurd hoog, want dan zal een rechter de boete verlagen. Een goed uitgangspunt is tussen de € 5.000 en € 10.000 per overtreding, en € 1.000 tot € 2.500 per dag dat deze voortduurt.

Meer

Word ook partner van SmartAgreements!

Bij SmartAgreements zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om ondernemers te helpen. Zie jij kansen voor een samenwerking? We zijn benieuwd wat je voor ogen hebt. Neem contact met ons op!

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Documenten selfservice. Doe het zelf, smart and easy! Doe veilig zaken met andere partijen en bescherm vertrouwelijke informatie die je met hen deelt door afspraken hierover vast te leggen in een NDA (geheimhoudingsovereenkomst). Probeer het nu!

Lees meer
Verberg

Bedankt!