Layer 1
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het hoe, wat & waarom

4 minuten lezen


Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, oftewel een tijdelijk contract, is een overeenkomst die werknemer en werkgever voor een bepaalde tijd met elkaar afsluiten. Wat staat er in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, waar moet je op letten tijdens het opstellen ervan en waarom zou je überhaupt een arbeidscontract afsluiten? We nemen je mee in het hoe, wat en waarom.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijke overeenkomst tussen werknemer en werkgever. We noemen het ook wel een tijdelijk contract. De duur van de arbeidsovereenkomst kan een vaste periode van bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar zijn, maar kan ook afhangen van een project waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan. In het laatste geval bepaalt de duur van het project de einddatum van het contract. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch.

Is dat nou nodig, zo’n arbeidsovereenkomst?
Is dat nou nodig zo’n schriftelijke arbeidsovereenkomst? Die hele (digitale) papierwinkel voor een paar maanden werk? We snappen de gedachte. Heel simpel: een arbeidsovereenkomst (ook voor tijdelijk werk) is bij wet verplicht. Je kunt deze echter ook mondeling aangaan. Aan te raden? Niet per se. Het is lastig om achteraf te bewijzen wat er is afgesproken en er blijven zaken (zoals een proeftijd of concurrentiebeding) die alleen geldig zijn wanneer ze schriftelijk zijn vastgelegd. Je kunt dus een hoop ellende voorkomen door de afspraken goed vast te leggen.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Wat moet er nu precies in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn opgenomen? Een lijstje:

 • de datum van het contract, datum indiensttreding en datum uitdiensttreding
 • de woon- en werkplaats van de werknemer en de locatie van het bedrijf
 • de functie (of soort werk) van de werknemer
 • het aantal uren dat de werknemer per week of maand moet werken
 • het salaris en afspraken over de uitbetaling ervan
 • de duur van de proeftijd (indien van toepassing)
 • afspraken over ziekte, vakantietoeslag en vakantiedagen
 • (eventuele) afspraken over de opzegtermijn
 • eventuele afspraken over een concurrentiebeding
 • eventuele afspraken over een pensioenregeling
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) (indien van toepassing)
 • afspraken over geheimhouding en beveiliging van gegevens

Het opstellen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst: vier zaken om extra op te letten
Het opstellen van een arbeidsovereenkomst vergt oplettendheid. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn er een aantal dingen om even extra goed naar te kijken. We lichten er vier uit:

Proeftijd
Wil je werken met een proeftijd? Dan moet je dit vastleggen in de arbeidsovereenkomst. Dit is namelijk niet standaard in een overeenkomst opgenomen. Let wel op: er gelden strenge regels. In onze blog ‘Proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst’ gaan we dieper op het onderwerp in.

Tussentijds opzeggen
Een contract voor bepaalde tijd is niet zomaar tussentijds op te zeggen. Wil je dat dit wel mogelijk is? Dan moeten de afspraken hierover (zoals de opzegtermijn) worden opgenomen in het contract. Opzeggen tijdens de proeftijd kan trouwens altijd. Hiervoor geldt geen opzegtermijn en is geen reden vereist.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding is in de basis niet toegestaan in een tijdelijk contract. Dit kan alleen als het gaat om een noodzakelijk concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze noodzaak moet bestaan bij het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich erop beroept. De voorwaarden om toch een concurrentiebeding op te nemen zijn zeer streng. In onze blog over het concurrentiebeding leggen we je er alles over uit.

Intellectueel eigendom
Een werknemer maakt van alles voor een werkgever. Denk aan een ijzersterke tekst of een slim stukje nieuwe software. Hoe zit het met de rechten als het gaat om deze creaties en wat leg je erover vast in een arbeidsovereenkomst? Een complex onderwerp waar wel over moet worden nagedacht. Je leest in deze blog meer over het intellectueel eigendom in een arbeidscontract.

Aanzegplicht
De werkgever is verplicht de werknemer uiterlijk een maand voor het eindigen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Dit is de zogenaamde ‘aanzegplicht’. Dit geldt ook wanneer de einddatum is vastgelegd in het tijdelijke contract. De aanzegplicht geldt niet wanneer de einddatum niet vermeld staat in het contract (omdat het een lopend project betreft bijvoorbeeld) of wanneer het een overeenkomst voor minder dan zes maanden betreft. Vergis je trouwens niet: aanzeggen is niet hetzelfde als opzeggen, maar hoort bij het van rechtswege eindigen van een arbeidsovereenkomst. In deze blog lees je alles over de aanzegplicht.

Onbeperkt tijdelijke contracten uitdelen. Kan dat zomaar?
Een werkgever mag een werknemer niet onbeperkt tijdelijke contracten geven. Na drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of wanneer een werknemer langer dan drie jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad bij een werkgever, gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract. Dit is de zogenaamde ‘ketenregeling’. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd; wanneer in de cao andere regels zijn vastgelegd dan gaan deze voor.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten bieden flexibiliteit
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vormen steeds vaker het uitgangspunt bij werkgevers. Tijdelijke contracten bieden namelijk flexibiliteit. Waar een proeftijd vaak veel te kort is om echt te zien wat voor vlees je in de kuip hebt, biedt een tijdelijk contract de mogelijkheid elkaar als werkgever en werknemer net wat beter te leren kennen. Daarnaast zijn arbeidscontracten voor bepaalde tijd ideaal wanneer je te maken hebt met seizoenswerk.

Klaar om aan de slag te gaan met het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Je hebt het zo geregeld met wat hulp van SmartAgreements.


Gerelateerde artikelen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, oftewel een tijdelijk contract. Maar wat staat er eigenlijk in?

Lees meer
Verberg

Bedankt!