Layer 1
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: wat jij moet weten

4 minuten lezen


Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een overeenkomst zonder einddatum. In de volksmond ook wel ‘vast contract’ genoemd. Wat neem je nou precies op in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? En hoe zit het met proeftijd en opzeggen? In deze blog vertellen we je meer.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: wat is het?
Het ‘voor onbepaalde tijd’ zegt het eigenlijk al: deze arbeidsovereenkomst heeft geen einddatum. Het is dus een vast dienstverband. Een vast contract kan direct worden aangeboden aan een nieuwe werknemer, al komt dit niet vaak voor. Vaak krijgen nieuwe werknemers in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd, die na verloop van tijd wordt omgezet in een vast contract. Soms gaat dit automatisch. Na drie tijdelijke contracten of nadat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer dan drie jaar heeft gelopen bijvoorbeeld (de zogenaamde ‘ketenregeling’).

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een van de meest voorkomende contractsoorten. Dit betekent niet dat de inhoud ‘wel zal kloppen’. Let goed op dat alles wat nodig is voor het dienstverband er ook in vermeld staat. Dat is belangrijk om juridisch gedoe te voorkomen, want met een inhoudelijk complete overeenkomst creëer je duidelijkheid. In een contract voor onbepaalde tijd vind je onder andere:

 • de woon- en werkplaats van de werknemer en de locatie van het bedrijf
 • de functie (of soort werk) van de werknemer
 • de aanvangsdatum en aantal uren per week of maand die de werknemer moet werken
 • het salaris en afspraken over de uitbetaling ervan
 • afspraken over de (eventuele) proeftijd
 • afspraken over vakantietoeslag, ziekteregeling en vakantiedagen
 • afspraken over de opzegtermijn
 • eventuele afspraken over een concurrentiebeding
 • eventuele afspraken over een pensioenregeling
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) (indien van toepassing)
 • afspraken over geheimhouding en beveiliging van gegevens
 • afspraken over intellectueel eigendom (indien van toepassing)

Waarom heb je een arbeidsovereenkomst nodig?
Is dat nou nodig, zo’n arbeidsovereenkomst? Kunnen we kort over zijn: jazeker. Het is namelijk bij wet verplicht. Vind je al het papierwerk vol kleine lettertjes veel gedoe? Snappen we. Maar je zult er toch aan moeten geloven. Al is het toegestaan om een mondelinge arbeidsovereenkomst aan te gaan, enig (digitaal) papierwerk komt er toch bij kijken. Sommige afspraken zijn namelijk alleen geldig wanneer deze in een schriftelijk contract zijn opgenomen. Denk hierbij aan afspraken over een proeftijd of concurrentiebeding. En als je dit toch vastlegt op papier, waarom dan niet gelijk alles? Zo zijn de afspraken voor alle partijen helder en kun je er later altijd op terugvallen. Daarmee voorkom je discussie en misschien wel een rechtszaak om een uit de hand gelopen discussie.

Proeftijd opnemen in een vast contract
Wellicht geheel tegen de verwachting in, maar proeftijd is geen standaard onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Als een werkgever of werknemer hiermee wil werken, moeten afspraken hierover worden opgenomen in het contract. Zijn er afspraken over een proeftijd vastgelegd in de cao? Dan volstaat het om hiernaar te verwijzen in de arbeidsovereenkomst. Doe dit wel schriftelijk, een mondelinge vermelding is niet genoeg. Je leest in deze blog meer over het opnemen van proeftijd in een arbeidsovereenkomst.

Opzeggen van vast contract
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd door ontbinding, opzegging en beëindiging met wederzijds goedvinden. Bij opzeggen door de werknemer geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in het contract (met een maximum van zes maanden). Een kortere opzegtermijn mag alleen als dit in de cao staat. Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als de werknemer schriftelijk instemt met ontslag of het UWV daarvoor toestemming geeft. De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Ontbinden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen als de werkgever hier een goede reden voor heeft en moet geregeld worden bij de kantonrechter. Gaan werkgever en werknemer uit elkaar met wederzijds goedvinden? Dan doet de werkgever een voorstel door middel van een beëindigingsovereenkomst.

De voordelen van een vast contract
Wat zijn de voordelen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Naast het feit dat een vast contract de werknemer zekerheid biedt, verbindt het de werknemer ook aan een bedrijf. Het laat de werknemer namelijk zien dat de werkgever vertrouwen heeft in zijn of haar kunnen. Het (positieve) gevolg is dat een werknemer minder snel geneigd zal zijn om op zoek te gaan naar ander werk. Zakelijk gezien is een vast contract gunstig omdat het meer ruimte biedt voor een proeftijdbeding, een concurrentiebeding en/of een relatiebeding.

Met SmartAgreements maak je eenvoudig en snel arbeidsovereenkomsten op maat. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast) regel je gewoon online. Dit geldt trouwens ook voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk). Ga aan de slag!

Gerelateerde artikelen

Wat neem je nou precies op in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? En hoe zit het met proeftijd en opzeggen?

Lees meer
Verberg

Bedankt!