Layer 1
Arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)

Een arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde tijd worden aangegaan, dit wordt ook wel een vast contract of een vast dienstverband genoemd. Dit betekent dat er in de overeenkomst niet is bepaald wanneer deze eindigt, in tegenstelling tot een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd waarbij de einddatum vastligt.

Arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd komt tot stand doordat deze wordt overeengekomen tussen werknemer en werkgever. Vaak volgt een vast contract op een of meerdere tijdelijke contracten, maar dat hoeft niet. Soms komt de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd automatisch tot stand. Dat is het geval na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, of nadat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd meer dan drie jaar hebben gelopen. Dit wordt ook wel de ‘ketenregeling’ genoemd.

Waarom heb je een arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd) nodig? Het korte antwoord: het is bij de wet verplicht. Het is wel toegestaan om ook een mondelinge arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar dit wordt in het algemeen afgeraden, omdat het erg lastig is om te bewijzen wat er afgesproken is

Maak nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met SmartAgreements.

Elke juridische template wordt gecreëerd, onderhouden en beheerd door advocaten van de beste advocatenkantoren. Zo krijg jij altijd content van de hoogste kwaliteit.

Meer laten zien
SmartAgreements prijs
€ 89,-
€ 49,-

(excl. BTW)
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ Arbeidsovereenkomst
Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst onbepaalde en bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde en bepaalde tijd worden respectievelijk ook wel een vast en tijdelijk contract genoemd. Het verschil tussen de contracten is dat een tijdelijk contract, zoals de naam suggereert, voor een bepaalde periode (bv: 1 maart 2021 tot 1 juni 2021) wordt afgesloten. Een vast contract daarentegen loopt door totdat een van de partijen het contract wil beëindigen. Hiervoor gelden strenge regels, tenzij het een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft. Mocht je hier meer informatie over willen, dan kun je hier klikken voor onze blog 'Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd' en hier voor 'Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd'.

Ik neem iemand aan. Gebruik ik een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst?

Dat hangt ervan af wat je nodig hebt. Wil je een flexibele kracht zoals een zzp’er? Kies dan voor een overeenkomst van opdracht. Wil je iemand voor langere tijd in dienst? Kies dan een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst heeft je werknemer meer rechten dan een zzp’er, zoals loon tijdens ziekte en ontslagbescherming. Ook betaal je meer belasting en premies.

Wanneer verandert een arbeidsovereenkomst in een vast contract?

Je mag drie keer in drie jaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten. Daarna mag je alleen nog een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Let op: dit kan per cao verschillen. Hierin kan opgenomen zijn dat meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn toegestaan. Soms ook over een langere periode. Wil je weten hoe dat precies zit? Lees ons artikel hierover.

Wat is de wettelijke minimale opzegtermijn?

Hoe langer iemand in dienst is, hoe langer de opzegtermijn wordt. Dit varieert van één maand tot vier maanden. Hoe lang het precies is, zie je in onderstaande overzicht.


Wettelijke opzegtermijn werkgever

  • Korter dan vijf jaar: één maand opzegtermijn;
  • Vijf tot tien jaar: twee maanden opzegtermijn;
  • Tien tot vijftien jaar: drie maanden opzegtermijn;
  • Vijftien jaar of langer: vier maanden opzegtermijn.


Wettelijke opzegtermijn werknemer

  • De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is één maand.


Let op: opzegtermijnen kunnen per cao verschillen. En gaat je werknemer met pensioen? Dan geldt een opzegtermijn van één maand.

Mag een opzegtermijn ook langer zijn?

Een opzegtermijn mag maximaal zes maanden zijn. Dat mag je zelf bepalen, zolang je je aan de wettelijke minimum-opzegtermijn houdt.

Mag ik proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Dat mag wel, maar er gelden veel regels voor. Wil je weten wat die precies zijn, lees dan ons artikel daarover.

Wat is een cao?

Cao staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, die tot stand zijn gekomen door overleg tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en/of vakbonden. Verschillende bedrijfstakken hebben hun eigen cao’s met afspraken speciaal voor die branche.

Let op de cao!

Check altijd of er geen aparte afspraken zijn gemaakt in de cao. Let goed op, want deze kunnen anders zijn dan de regels die in de wet staan.

Kan ik een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen?

Dat mag in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dat alleen als het echt heel belangrijk is voor het bedrijf. Is dat het geval? Neem dan in je arbeidsovereenkomst uitgebreid op waarom juist voor die specifieke functie een concurrentie- of relatiebeding noodzakelijk is. Zonder motivatie over waarom dit noodzakelijk is, zal het concurrentiebeding niet als rechtsgeldig worden aangemerkt.

Moet een werkgever zich altijd aan een cao houden?

Een cao kan verplicht zijn verklaard voor een hele bedrijfstak. Dat wordt bepaald door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zit je als werkgever in die bedrijfstak, dan ben je gebonden aan de cao die daarvoor geldt.

Daarnaast gelden de afspraken uit een cao als de werkgever:

  • Lid is van één van de werkgeversorganisaties die de betreffende cao heeft afgesloten.
  • De cao zelf heeft afgesloten met een werknemersorganisatie of vakbond.
  • In de arbeidsovereenkomst staat dat een bepaalde cao van toepassing is.
Wat houdt een dertiende maand in?

Een dertiende maand is een extra maand loon dat een werknemer betaald krijgt, meestal aan het einde van het jaar. Het aanbieden van een dertiende maand is niet verplicht.

Wat is een eindejaarsuitkering?

Dit is een extra uitkering aan het einde van het jaar. Meestal wordt er een percentage van het bruto (kale) jaarsalaris afgesproken. Het aanbieden van een eindejaarsuitkering is niet verplicht.

Wat is een bonusregeling?

Deze regeling regelt meestal dat een werknemer een bonus ontvangt bij het behalen van bepaalde (van tevoren afgesproken) individuele en/of teamprestaties.

Wat houdt een winstuitkering in?

Een winstdelingsregeling laat werknemers onder bepaalde voorwaarden (voor een gedeelte) meedelen in de winst van de onderneming.

Waarom zou ik mijn werknemers een thuiswerkvergoeding bieden?

Het aanbieden van een thuiswerkvergoeding is niet wettelijk verplicht, maar het is wel verstandig om deze vergoeding aan te bieden. Het toont dat je om je werknemers geeft. Thuiswerken brengt namelijk ook kosten met zich mee.

Meer

Word ook partner van SmartAgreements!

Bij SmartAgreements zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om ondernemers te helpen. Zie jij kansen voor een samenwerking? We zijn benieuwd wat je voor ogen hebt. Neem contact met ons op!

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Personeelszaken. Documenten Selfservice. Beantwoord vragen binnen enkele minuten en genereer een vast contract voor jouw onderneming. Voordelig en snel. Volledig rechtsgeldig met SmartAgreements.

Lees meer
Verberg

Bedankt!