Layer 1
Brief officiële waarschuwing

Een officiële waarschuwing is een schriftelijk bericht van de werkgever aan een werknemer die zich op een manier heeft gedragen die de werkgever niet accepteert. Vaak wordt een waarschuwing tijdens een reeks gebeurtenissen gegeven die kunnen leiden tot non-actiefstelling of ontslag.

Brief officiële waarschuwing

Als werkgever geef je een medewerker niet zomaar een officiële waarschuwing. Hoe zit dit document in elkaar en wat wordt erin vermeld?

Een officiële waarschuwing is een schriftelijk bericht van de werkgever aan een werknemer die zich op een manier heeft gedragen die de werkgever niet accepteert. Het is een op papier gestelde waarschuwing die in het personeelsdossier wordt opgeborgen. Deze waarschuwing kan worden gebruikt bij eventuele latere disciplinaire maatregelen zoals schorsing of ontslag. Vaak wordt een waarschuwing tijdens een reeks gebeurtenissen gegeven die kunnen leiden tot non-actiefstelling of ontslag.

Wanneer mag je een officiële waarschuwing geven?
Een officiële waarschuwing geef je niet zonder goede reden. Het is een ernstige waarschuwing en mag daarom alleen worden gebruikt als de gedraging van de werknemer zo erg was dat een waarschuwing op zijn plaats is. Deze gedraging kan bestaan uit een actieve handeling of juist een nalaten van de werknemer. Welk gedrag is toegestaan en welk gedrag niet, blijkt uit communicatie van de werkgever. Zo kan het personeelsreglement of bedrijfsreglement gedragsregels bevatten. Deze gedragsregels kunnen bijvoorbeeld ook blijken uit waarschuwingsbordjes in een fabriekshal of instructies van een leidinggevende. Uit jurisprudentie is gebleken dat een werkgever in onderstaande situaties een officiële waarschuwing mag geven:

  • Werknemer komt herhaaldelijk te laat
  • Werknemer heeft zich onterecht ziekgemeld
  • Werknemer heeft ongeoorloofd verlof opgenomen
  • Werknemer gebruikt bedrijfseigendommen privé
  • Werknemer gedraagt zich ontoelaatbaar richting collega’s of klanten
  • Werknemer overschrijdt opzettelijk bevoegdheden
  • Werknemer komt verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na.

Ook andere gedragingen kunnen een officiële waarschuwing opleveren.

Schriftelijk en aangetekend per post
Als je besluit een werknemer een officiële waarschuwing te geven, dan stuur je de brief officiële waarschuwing nadat je met de werknemer in gesprek bent geweest. In de brief informeer je de medewerker schriftelijk over de situatie. Het heeft de voorkeur om de brief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen.

Wat staat er in een officiële waarschuwing?
Informeer de werknemer schriftelijk naar aanleiding van het gesprek over de situatie. Benoem waarom de werknemer de waarschuwing ontvangt en geef eventueel een toelichting. Geef aan wat de consequenties zijn als zijn gedrag niet verandert, maar ook dat je hoopt op verbetering van het gedrag van de medewerker. De brief is verder een nette, zakelijke brief. Denk aan het opnemen van de gegevens van verzender en ontvanger, datum, onderwerp en ondertekening.

Hoelang is een officiële waarschuwing geldig?
De maximale duur van een officiële waarschuwing is niet vastgelegd. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe minder waarde er gehecht mag worden aan de geldigheid van een schriftelijke waarschuwing. Denk hierbij aan het verstrijken van bijvoorbeeld 2 jaren. De geldigheid van de waarschuwing is ook afhankelijk van de ernst van de gedraging en het aantal waarschuwingen dat de werknemer heeft gehad.

Wil je er zeker van zijn dat je officiële waarschuwing correct en volledig is? Met SmartAgreements stel je de brief eenvoudig zelf op.

Meer laten zien
SmartAgreements prijs:
€ 19,-

(excl. BTW)
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ Brief officiële waarschuwing
Wanneer mag je een werknemer een officiële waarschuwing geven?

Een officiële waarschuwing kan worden gegeven voor een gedraging van de werknemer. Deze gedraging kan bestaan uit een actieve handeling of juist een nalaten van de werknemer. Op welk gedrag een officiële waarschuwing staat, is afhankelijk van wat uw werkgever met u communiceert en/of heeft opgenomen in het gedragsreglement.

Wat zijn de gevolgen als een werkgever een officiële waarschuwing zonder goede reden stuurt?

Als werkgever de werknemer onterecht een officiële waarschuwing geeft, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de werkgever als daarop voortbordurend disciplinaire maatregelen volgen of het dienstverband wordt ontbonden (ongeacht of dit op verzoek is door werknemer of werkgever). Het onterecht waarschuwen van een werknemer kan namelijk door de rechter worden meegewogen bij de beoordeling van alle omstandigheden van het geval.

Aan welke eisen moet een officiële waarschuwing voldoen?

Als een werknemer zich gedragen heeft op een manier die niet wordt geaccepteerd door de werkgever, kan de werkgever hier op twee manieren op reageren. Werkgever kan de vinger heffen en het gedrag mondeling aankaarten of hij kan een schriftelijke waarschuwing geven. Een officiële waarschuwing is dus een schriftelijke waarschuwing. Reden hiervoor is dat de waarschuwing dan dient ter onderbouwing van een eventuele disciplinaire maatregel of een ontslag.

Wat zijn de gevolgen van een officiële waarschuwing?

Met het geven van een officiële waarschuwing, hoop je natuurlijk dat het verweten gedrag van de werknemer niet meer voorkomt. Is dit niet het geval? Een officiële waarschuwing kan de opmaat zijn naar verdere maatregelen, zoals schorsing. Het is doorgaans niet voldoende om direct over te gaan op ontslag. Meerdere waarschuwingen, of een waarschuwing en daarop gevolgde andere disciplinaire maatregelen kunnen wél het recht geven om tot ontslag over te gaan.

Wanneer vervalt een officiële waarschuwing?

Aan de officiële waarschuwing in het personeelsdossier kan een einddatum worden gekoppeld als de werknemer niet opnieuw ongewenst gedrag vertoont. Gaat het om een onterecht gegeven waarschuwing in het personeelsdossier, dan kan werknemer verzoeken om deze uit het dossier te verwijderen.

Kan een officiële waarschuwing ook bij nulurencontract/oproepovereenkomst opgestuurd worden?

Een officiële waarschuwing kan bij elke contractvorm aan de werknemer worden gegeven. Dit geldt dus ook bij flexibele arbeidsrelaties.

Wat kan een werknemer doen tegen een officiële waarschuwing en hoe kan de werkgever hierop reageren?

Als een werknemer het niet eens is met een officiële waarschuwing, kan deze een brief sturen aan de werkgever. In deze brief kan de werknemer aangeven waarom hij of zij het niet eens is met de waarschuwing. Daarnaast kan de werknemer aan werkgever vragen om de waarschuwing in te trekken en om de waarschuwing niet op te nemen in het personeelsdossier. Deze brief wordt aangemerkt als bezwaar van de werknemer.


Meer

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Een officiële waarschuwing is een schriftelijk bericht van de werkgever aan een werknemer die zich op een manier heeft gedragen die de werkgever niet accepteert.

Lees meer
Verberg

Bedankt!