Layer 1
Aanzegbrief tijdelijk contract

Heb je een medewerker met een tijdelijk contract in dienst? Laat schriftelijk en op tijd weten of je het contract wel of niet verlengt wanneer deze afloopt. Gebruik hiervoor een aanzegbrief tijdelijk contract.

Aanzegbrief tijdelijk contract

De aanzegverplichting is een verplichting van de werkgever om aan een werknemer met een tijdelijk contract mee te delen of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor de einddatum van de overeenkomst laten weten.

Het aanzeggen moet schriftelijk worden vastgelegd. Veel werkgevers gebruiken hier een aanzegbrief tijdelijk contract voor, ongeacht of de overeenkomst wel of niet verlengd wordt, en ook als de beslissing al mondeling is toegelicht. Het heeft de voorkeur om de aanzegbrief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen.

Zeker weten dat je een rechtsgeldige aanzegbrief opstelt? Gebruik onze tool!

Elke juridische template wordt gecreëerd, onderhouden en beheerd door advocaten van de beste advocatenkantoren. Zo krijg jij altijd content van de hoogste kwaliteit.

Meer laten zien
SmartAgreements prijs:
€ 19,-

(excl. BTW)
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ Aanzegbrief
Wat gebeurt er als de werkgever de aanzegbrief niet of te laat stuurt?

Als de werkgever niet aanzegt of te laat is met aanzeggen, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Deze vergoeding heet de aanzegvergoeding.

Wat is een aanzegvergoeding?

Als de werkgever niet aanzegt, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen van maximaal 1 maandsalaris. Stuurt hij de aanzegging te laat, dan wordt de vergoeding berekend naar rato. Als werknemer kan je een aanzegvergoeding opeisen binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij de werkgever failliet is, in surseance (uitstel) van betaling is, of er een schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is.

Moet ik nog schriftelijk aanzeggen als ik dat al mondeling heb gedaan?

Het aanzeggen moet schriftelijk worden vastgelegd. Veel werkgevers gebruiken hier een aanzegbrief voor. Het heeft de voorkeur om de aanzegbrief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen. Je kunt ervoor kiezen hiernaast de aanzegging mondeling toe te lichten.

Kan ik de aanzegging ook per e-mail sturen?

Het aanzeggen moet schriftelijk worden vastgelegd. Veel werkgevers gebruiken hier een aanzegbrief voor. Het heeft de voorkeur om de aanzegbrief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen. Je kunt ervoor kiezen hiernaast ook nog andere manieren van verzending te gebruiken.

Wat is het verschil tussen aanzeggen en opzeggen?

Met de aanzegging informeer je je werknemer over het wel of niet verlenging van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Deze overeenkomst eindigt op een afgesproken datum. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doe je als je deze tijdens de looptijd/voor de afgesproken datum wilt beëindigen. Dat mag alleen als je daarbij de opzegtermijn in acht neemt.

Moet de werkgever rekening houden met een opzegtermijn?

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd loopt automatisch af op de einddatum die is afgesproken. Je hoeft het contract dus niet op te zeggen en geen rekening te houden met een wettelijke opzegtermijn. Je moet wel rekening houden met de aanzegtermijn van één maand.

Geldt de aanzegtermijn ook in de proeftijd?

Tijdens de proeftijd mogen beide partijen zonder verdere toelichting de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Dan geldt er geen aanzegtermijn. Wil je de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd opzeggen, verstuur dan een brief proeftijdontslag.

Wat gebeurt er als de werkgever niet aanzegt en de werknemer blijft doorwerken?

Als de werkgever niet aanzegt en de werknemer blijft na de einddatum van de arbeidsovereenkomst zijn werkzaamheden uitvoeren, dan is er sprake van stilzwijgende verlenging. De overeenkomst duurt dan even lang als de vorige (maar maximaal één jaar) voort. Op de nieuwe overeenkomst zijn de oude voorwaarden van toepassing. Ook in dit geval is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Het recht om de vergoeding te claimen vervalt twee maanden na de afloop van de eerste arbeidsovereenkomst.

Wat als ik de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd tussentijds wil opzeggen?

Je kunt een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd alleen eerder beëindigen dan de afgesproken einddatum als je die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. Daar gebruik je een andere procedure voor.

Wie mag de aanzegbrief namens de werkgever ondertekenen?

De brief kan worden ondertekend door een persoon die het bedrijf (rechtsgeldig) vertegenwoordigt. Dit kan bijvoorbeeld de directeur/bestuurder/eigenaar zijn. Vaak is een manager of HR-functionaris ook gemachtigd om de brief te ondertekenen.

Meer

Word ook partner van SmartAgreements!

Bij SmartAgreements zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om ondernemers te helpen. Zie jij kansen voor een samenwerking? We zijn benieuwd wat je voor ogen hebt. Neem contact met ons op!

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Heb je een medewerker met een tijdelijk contract in dienst? Laat schriftelijk en op tijd weten of je het contract wel of niet verlengt wanneer deze afloopt. Genereer een aanzegbrief tijdelijk contract binnen 5 minuten.

Lees meer
Verberg

Bedankt!