Layer 1
Aanzegbrief tijdelijk contract

Heb je een medewerker met een tijdelijk contract in dienst? Laat schriftelijk en op tijd weten of je het contract wel of niet verlengt wanneer deze afloopt. Gebruik hiervoor een aanzegbrief tijdelijk contract.

Aanzegbrief tijdelijk contract

Wat is aanzeggen en hoe gaat dat in z’n werk?
Aanzeggen is de verplichting van de werkgever om schriftelijk aan de werknemer met een tijdelijk contract mee te delen of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor de einddatum van de overeenkomst laten weten. Wordt de overeenkomst verlengd? Dan moet de werkgever aangeven onder welke arbeidsvoorwaarden dit gedaan wordt.

Wat is een aanzegbrief?
Het aanzeggen moet schriftelijk worden vastgelegd. Veel werkgevers gebruiken hier een aanzegbrief tijdelijk contract voor, ongeacht of de overeenkomst wel of niet verlengd wordt, en ook als de beslissing al mondeling is toegelicht. Het heeft de voorkeur om de aanzegbrief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen.

Wat staat er in een aanzegbrief?
Een aanzegbrief tijdelijk contract bestaat uit verschillende elementen:

 • jouw gegevens
 • gegevens van je werknemer
 • begin- en einddatum van het huidige arbeidscontract
 • bij beëindiging: op welke manier de eindafrekening plaatsvindt
 • bij beëindiging: (optioneel) bepaalde bedingen die van toepassing zijn
 • bij verlenging: welk type arbeidscontract je aanbiedt
 • bij verlenging: einddatum of termijn van de nieuwe overeenkomst (bij bepaalde tijd)
 • bij verlenging: onder welke arbeidsvoorwaarden de overeenkomst verlengd wordt.

In sommige gevallen is het niet nodig om de overeenkomst aan te zeggen
Er is een aantal situaties waarin het niet nodig is om de arbeidsovereenkomst aan te zeggen, namelijk:

 • als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is bepaald dat de overeenkomst niet eindigt op een kalenderdatum. Bijvoorbeeld als de overeenkomst geldt voor de tijd dat een project gerealiseerd wordt
 • als de overeenkomst korter duurt dan zes maanden
 • bij proeftijdontslag
 • bij bepaalde uitzendovereenkomsten in fase A met een uitzendbeding
 • bij tussentijdse opzegging.

Punt van aandacht: concurrentie- en relatiebeding
Heb je in de huidige arbeidsovereenkomst artikelen opgenomen over concurrentiebeding en/of relatiebeding? Let dan even goed op. Bij het verlengen van een overeenkomst voor bepaalde tijd loop je het risico dat een ongeldig concurrentie- of relatiebeding telkens wordt overgenomen in de volgende overeenkomst. Het is namelijk lastig om zelf te beoordeling of er sprake is van een rechtsgeldige motivatie. Het loont dus om aandachtig te kijken naar deze artikelen wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, en waar nodig juridische hulp in te schakelen.

Op welke termijn verstuur je een aanzegbrief?
De aanzegtermijn is uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt. Verstuur daarom de aanzegbrief voor deze termijn. Als je de werknemer korter dan een maand of niet van tevoren informeert, ben je de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd (naar rato).

Zeker weten dat je een rechtsgeldige aanzegbrief opstelt? Gebruik onze tool en maak zelf eenvoudig een waterdichte aanzegbrief tijdelijk contract.

Meer laten zien
SmartAgreements prijs:
€ 19,-

(excl. BTW)
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ Aanzegbrief
Wat gebeurt er als de werkgever de aanzegbrief niet of te laat stuurt?

Als de werkgever niet of te laat is met aanzeggen, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Deze vergoeding heet de aanzegvergoeding.

Wat is een aanzegvergoeding?

Als de werkgever niet aanzegt, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen van maximaal 1 maandsalaris. Stuurt hij de aanzegging te laat, dan wordt de vergoeding berekend naar rato. Als werknemer kan je een aanzegvergoeding opeisen binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij de werkgever failliet is, in surseance (uitstel) van betaling is, of er een schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is.

Moet ik nog schriftelijk aanzeggen als ik dat al mondeling heb gedaan?

Het aanzeggen moet schriftelijk worden vastgelegd. Veel werkgevers gebruiken hier een aanzegbrief voor. Het heeft de voorkeur om de aanzegbrief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen. Je kunt ervoor kiezen hiernaast de aanzegging mondeling toe te lichten.

Kan ik de aanzegging ook per e-mail sturen?

Het aanzeggen moet schriftelijk worden vastgelegd. Veel werkgevers gebruiken hier een aanzegbrief voor. Het heeft de voorkeur om de aanzegbrief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen. Je kunt ervoor kiezen hiernaast ook nog andere manieren van verzending te gebruiken.

Wat is het verschil tussen aanzeggen en opzeggen?

Met de aanzegging informeer je je werknemer over het wel of niet verlenging van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Deze overeenkomst eindigt op een afgesproken datum. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doe je als je deze tijdens de looptijd/voor de afgesproken datum wilt beëindigen. Dat mag alleen als je daarbij de opzegtermijn in acht neemt.

Moet de werkgever rekening houden met een opzegtermijn?

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd loopt automatisch af op de einddatum die is afgesproken. Je hoeft het contract dus niet op te zeggen en geen rekening te houden met een wettelijke opzegtermijn. Je moet wel rekening houden met de aanzegtermijn van één maand.

Geldt de aanzegtermijn ook in de proeftijd?

Tijdens de proeftijd mogen beide partijen zonder verdere toelichting de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Dan geldt er geen aanzegtermijn. Wil je de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd opzeggen, verstuur dan een brief proeftijdontslag.

Wat gebeurt er als de werkgever niet aanzegt en de werknemer blijft doorwerken?

Als de werkgever niet aanzegt en de werknemer blijft na de einddatum van de arbeidsovereenkomst zijn werkzaamheden uitvoeren, dan is er sprake van stilzwijgende verlenging. De overeenkomst duurt dan even lang als de vorige (maar maximaal één jaar) voort. Op de nieuwe overeenkomst zijn de oude voorwaarden van toepassing. Ook in dit geval is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Het recht om de vergoeding te claimen vervalt twee maanden na de afloop van de eerste arbeidsovereenkomst.

Wat als ik de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd tussentijds wil opzeggen?

Je kunt een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd alleen eerder beëindigen dan de afgesproken einddatum als je die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. Daar gebruik je een andere procedure voor.

Wie mag de aanzegbrief namens de werkgever ondertekenen?

De brief kan worden ondertekend door een persoon die het bedrijf (rechtsgeldig) vertegenwoordigt. Dit kan bijvoorbeeld de directeur/bestuurder/eigenaar zijn. Vaak is een manager of HR-functionaris ook gemachtigd om de brief te ondertekenen.

Meer

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Heb je een medewerker met een tijdelijk contract in dienst? Laat schriftelijk en op tijd weten of je het contract wel of niet verlengt wanneer deze afloopt. Gebruik hiervoor een aanzegbrief tijdelijk contract.

Lees meer
Verberg

Bedankt!