Layer 1
Nulurencontract

Ben je werkgever en wil je een werknemer flexibel kunnen inzetten? Met een nulurencontract kun je een werknemer inroosteren of oproepen wanneer dat nodig is. De werknemer wordt alleen betaald voor het aantal uren dat hij werkt. Het grote voordeel van het nulurencontract is de flexibiliteit: als je veel werk kunt bieden, beschik je over de mankracht om in te zetten, is het wat rustiger, dan houd je de personeelskosten laag.

Nulurencontract

Ben je werkgever en wil je een werknemer flexibel kunnen inzetten? Met een nulurencontract kun je een werknemer inroosteren of oproepen wanneer dat nodig is. De werknemer wordt alleen betaald voor het aantal uren dat hij werkt. Het grote voordeel van het nulurencontract is de flexibiliteit: als je veel werk kunt bieden, beschik je over de mankracht om in te zetten, is het wat rustiger, dan houd je de personeelskosten laag.

Het nulurencontract valt binnen de categorie arbeidscontracten onder de oproepovereenkomst. Een oproepovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer (ook wel de oproepkracht) arbeid verricht tijdens door de werkgever (nader) aan te geven perioden. Er zijn verschillende vormen: de voorovereenkomst, een min-maxcontract en het nulurencontract.

Wat spreek je af?
Tenzij anders is afgesproken in een cao, moet je als werkgever uiterlijk 4 dagen voor aanvang de werknemer oproepen om te komen werken. Als je een gemaakte werkafspraak wil afzeggen, is de termijn ook 4 dagen. Als de termijn niet wordt gehandhaafd, heeft de werknemer recht op loon over wat eerder is afgesproken. Voor iedere keer dat de werknemer wordt opgeroepen bestaat het recht op 3 uren loon, ook als de werkzaamheden korter zijn. Je roept de werknemer elektronisch op, bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp. Let op: doe je de oproep niet elektronisch, dan is de werknemer niet verplicht om aan de oproep gehoor te geven.

Omdat het een nulurencontract is, maak je geen afspraken over het aantal uur dat de werknemer zal gaan werken. De werknemer krijgt alleen loon betaald over het aantal uur dat hij werkt, en dat aantal uren kan dus ook 0 zijn.

Duur van een nulurencontract
In het contract staat verder vanaf welke datum de werknemer beschikbaar is om te werken. Je kunt een nulurencontract opstellen voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Een nulurencontract kan eindigen nadat het contract voor bepaalde tijd is afgelopen, of door opzegging. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet dit dan wel vooraf schriftelijk vastgelegd zijn, anders is de opzeggende partij een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. De minimale opzegtermijn die je mag opnemen in een nulurencontract is voor zowel werknemer als werkgever 4 dagen, tenzij in de cao anders is afgesproken.

Net als bij een ‘normale’ arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mag je een werknemer tot 3 overeenkomsten binnen 36 maanden aanbieden. Hierna volgt automatisch een vast contract.

Voor het nulurencontract komt daar nog de volgende bepaling bij: Na een contractperiode van (minimaal) 12 maanden, is een werkgever verplicht om de werknemer een contract aan te bieden voor het aantal uren dat hij in de 12 voorgaande maanden gemiddeld heeft gewerkt. We noemen dit een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn en moet schriftelijk worden gedaan, met een bedenktermijn van minimaal één maand. Een werknemer is natuurlijk vrij om het aanbod te weigeren en op oproepbasis te blijven werken. Wanneer de werkgever geen aanbod doet, dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon over het aantal uren dat hem aangeboden had moeten worden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden? Check ons document!
In ons nulurencontract vind je ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenopbouw. Met onze tool maak je een compleet nulurencontract.

Wil jij een medewerker flexibel kunnen inzetten? Maak dan gebruik van een nulurencontract. Je maakt het document eenvoudig zelf met de tool van SmartAgreements. Dan weet je zeker dat de overeenkomst volledig en rechtsgeldig is. Ga aan de slag!

Meer laten zien
SmartAgreements prijs
€ 89,-
€ 49,-
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ Arbeidsovereenkomst
Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst onbepaalde en bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde en bepaalde tijd worden respectievelijk ook wel een vast en tijdelijk contract genoemd. Het verschil tussen de contracten is dat een tijdelijk contract, zoals de naam suggereert, voor een bepaalde periode (bv: 1 maart 2021 tot 1 juni 2021) wordt afgesloten. Een vast contract daarentegen loopt door totdat een van de partijen het contract wil beëindigen. Hiervoor gelden strenge regels, tenzij het een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft. Mocht je hier meer informatie over willen, dan kun je hier klikken voor onze blog 'Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd' en hier voor 'Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd'.

Ik neem iemand aan. Gebruik ik een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst?

Dat hangt ervan af wat je nodig hebt. Wil je een flexibele kracht zoals een ZZP’er? Kies dan voor een overeenkomst van opdracht. Wil je iemand voor langere tijd in dienst? Kies dan een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst heeft je werknemer meer rechten dan een ZZP’er, zoals loon tijdens ziekte en ontslagbescherming. Ook betaal je meer belasting en premies.

Wanneer verandert een arbeidsovereenkomst in een vast contract?

Je mag drie keer in drie jaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten. Daarna mag je alleen nog een vast contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Let op: dit kan per CAO verschillen. Hierin kan opgenomen zijn dat meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn toegestaan. Soms ook over een langere periode. Wil je weten hoe dat precies zit? Lees ons artikel hierover.

Wat is de wettelijke opzegtermijn?

Hoe langer iemand in dienst is, hoe langer de opzegtermijn wordt. Dit varieert van één maand tot vier maanden. Hoe lang het precies is, zie je in onderstaande overzicht.


Wettelijke opzegtermijn werkgever

  • Korter dan vijf jaar: één maand opzegtermijn;
  • Vijf tot tien jaar: twee maanden opzegtermijn;
  • Tien tot vijftien jaar: drie maanden opzegtermijn;
  • Vijftien jaar of langer: vier maanden opzegtermijn.


Wettelijke opzegtermijn werknemer

  • De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is één maand.


Let op: opzegtermijnen kunnen per CAO verschillen. En gaat je werknemer met pensioen? Dan geldt een opzegtermijn van één maand.

Mag een opzegtermijn ook langer zijn?

Een opzegtermijn mag maximaal zes maanden zijn. Dat mag je zelf bepalen, zolang je je aan de wettelijke minimum-opzegtermijn houdt.

Mag ik proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Dat mag wel, maar er gelden veel regels voor. Wil je weten wat die precies zijn, lees dan ons artikel daarover.

Wat is een CAO?

CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, die tot stand zijn gekomen door overleg tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en/of vakbonden. Verschillende bedrijfstakken hebben hun eigen CAO’s met afspraken speciaal voor die branche.

Let op de CAO!

Check altijd of er geen aparte afspraken zijn gemaakt in de CAO. Let goed op, want deze kunnen anders zijn dan de regels die in de wet staan.

Kan ik een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen?

Dat mag in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de concurrentiebeding 1 of 2 jaar geldig zijn. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dat alleen als het echt heel belangrijk is voor het bedrijf. Is dat het geval? Neem dan in je arbeidsovereenkomst uitgebreid op waarom juist voor die specifieke functie een concurrentie- of relatiebeding noodzakelijk is. Zonder motivatie over waarom dit noodzakelijk is, zal het concurrentiebeding niet als rechtsgeldig worden aangemerkt. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de concurrentiebeding niet meer dan 1 jaar geldig zijn.

Moet een werkgever zich altijd aan een CAO houden?

Een CAO kan verplicht zijn verklaard voor een hele bedrijfstak. Dat wordt bepaald door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zit je als werkgever in die bedrijfstak, dan ben je gebonden aan de CAO die daarvoor geldt.

Daarnaast gelden de afspraken uit een CAO als de werkgever:

  • Lid is van één van de werkgeversorganisaties die de betreffende CAO heeft afgesloten.
  • De CAO zelf heeft afgesloten met een werknemersorganisatie of vakbond.
  • In de arbeidsovereenkomst staat dat een bepaalde CAO van toepassing is.
Wat houdt een dertiende maand in?

Een dertiende maand is een extra maand loon dat een werknemer betaald krijgt, meestal aan het einde van het jaar.

Wat is een eindejaarsuitkering?

Dit is een extra uitkering aan het einde van het jaar. Meestal wordt er een percentage van het bruto (kale) jaarsalaris afgesproken.

Wat is een bonusregeling?

Deze regeling regelt meestal dat een werknemer een bonus ontvangt bij het behalen van bepaalde (van tevoren afgesproken) individuele en/of teamprestaties.

Wat houdt een winstuitkering in?

Een winstdelingsregeling laat werknemers onder bepaalde voorwaarden (voor een gedeelte) meedelen in de winst van de onderneming.

Waarom zou ik mijn werknemers een thuiswerkvergoeding bieden?

Het aanbieden van een thuiswerkvergoeding is niet wettelijk verplicht, maar het is wel verstandig om deze vergoeding aan te bieden. Het toont dat je om je werknemers geeft. Thuiswerken brengt namelijk ook kosten met zich mee.

Meer

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Het nulurencontract valt binnen de categorie arbeidscontracten onder de oproepovereenkomst. Een oproepovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer (ook wel de oproepkracht) arbeid verricht tijdens door de werkgever (nader) aan te geven perioden. Er zijn verschillende vormen: de voorovereenkomst, een min-maxcontract en het nulurencontract.

Lees meer
Verberg

Bedankt!