Layer 1
Nulurencontract

Ben je werkgever en wil je een werknemer flexibel kunnen inzetten? Met een nulurencontract kun je een werknemer inroosteren of oproepen wanneer dat nodig is. De werknemer wordt alleen betaald voor het aantal uren dat hij werkt. Het grote voordeel van het nulurencontract is de flexibiliteit: als je veel werk kunt bieden, beschik je over de mankracht om in te zetten, is het wat rustiger, dan houd je de personeelskosten laag.

Nulurencontract

Wil jij een medewerker flexibel kunnen inzetten? Maak dan gebruik van een nulurencontract. Het nulurencontract valt binnen de categorie arbeidscontracten onder de oproepovereenkomst. Een oproepovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer (ook wel de oproepkracht) arbeid verricht tijdens door de werkgever (nader) aan te geven perioden.

Je kunt een nulurencontract opstellen voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Omdat het een nulurencontract is, maak je geen afspraken over het aantal uur dat de werknemer zal gaan werken. De werknemer krijgt alleen loon betaald over het aantal uur dat hij werkt, en dat aantal uren kan dus ook 0 zijn. Een nulurencontract kan eindigen nadat het contract voor bepaalde tijd is afgelopen, of door opzegging. In ons nulurencontract vind je ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenopbouw. Met onze tool maak je een compleet nulurencontract.

Maak nu een nulurencontract met SmartAgreements.

Elke juridische template wordt gecreëerd, onderhouden en beheerd door advocaten van de beste advocatenkantoren. Zo krijg jij altijd content van de hoogste kwaliteit.

Meer laten zien
SmartAgreements prijs
€ 89,-
€ 49,-

(excl. BTW)
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ Nulurencontract
Hoelang mag het nulurencontract duren?

Het nulurencontract kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan. Net als bij een ‘normale’ arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mag je een werknemer tot 3 overeenkomsten binnen 36 maanden aanbieden. Hierna volgt automatisch een vast contract. Als tussen twee arbeidsovereenkomsten een tussenpoos zit van meer dan 6 maanden, dan gaat de termijn van drie jaar opnieuw lopen en wordt het nieuwe contract aangemerkt als het eerste contract in de keten. Dit wordt ook wel een ketenregeling genoemd.

Mag ik proeftijd opnemen in een nulurencontract?

In een nulurencontract dat korter duurt dan 6 maanden, kan geen proeftijd worden overeengekomen. Bij een arbeidsovereenkomst tussen 6 maanden en 2 jaar kan een proeftijd van maximaal 1 maand worden afgesproken. Valt een arbeidsovereenkomst onder een cao, dan kan hiervan afgeweken worden.

Welke oproeptermijn geldt er?

De werkgever moet de werknemer minstens 4 kalenderdagen voor aanvang van het werk oproepen. Als er een cao van toepassing is, kan deze termijn worden verlaagd tot minimaal 1 dag. De werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan bijvoorbeeld via e-mail of een WhatsApp-bericht zijn.

Wat er zijn gevolgen als de oproeptermijn wordt niet gehandhaafd?

Als een werkgever een werknemer minder dan 4 dagen voor aanvang oproept, is de werknemer niet verplicht om te komen werken. De werknemer heeft dan recht op loon over wat eerder is afgesproken.

Hoeveel loon ontvangt een werknemer?

De werknemer wordt per gewerkt uur uitbetaald. Voor iedere keer dat de werknemer wordt opgeroepen bestaat het recht op minimaal 3 uren loon, ook als de werkzaamheden korter zijn dan 3 uur.

Wordt het loon doorbetaald als een werknemer niet werkt?

De werkgever betaalt alleen loon over de uren die de werknemer gewerkt heeft. Deze afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden. Een werkgever en een werknemer kunnen in het nulurencontract van deze regel afwijken.

Na de termijn van 6 maanden heeft werknemer in sommige gevallen recht op doorbetaling van het loon. Bij ziekte na zes maanden vanaf datum indiensttreding, heeft de werknemer het recht op loondoorbetaling bij ziekte. Gedurende de ziekte, zal werkgever een percentage van het salaris betalen, voor een periode van maximaal 104 weken.

Mag het nulurencontract tussentijds opzegbaar zijn?

Het bepaalde tijd nulurencontract kan alleen tussentijds opzegbaar zijn als dat schriftelijk in het contract is opgenomen. Als de werkgever of de werknemer een contract voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegging opzegt, dan is de opzeggende partij schadeplichtig en moet die een vergoeding betalen.

Het onbepaalde tijd nulurencontract kan altijd tussentijds opzegbaar zijn.

Met welke opzegtermijn moet ik rekening houden?

Vanaf 1 januari 2020 is de opzegtermijn 4 dagen (hetzelfde als de oproeptermijn). Mocht in de geldende cao een kortere opzegtermijn zijn afgesproken, dan geldt deze termijn.

Kan ik een concurrentie- of relatiebeding in een nulurencontract opnemen?

Dat mag in een nulurencontract voor onbepaalde tijd. Zo’n beding moet schriftelijk in het contract opgenomen.

In een nulurencontract voor bepaalde tijd mag dat slechts als het echt van belang is voor het bedrijf. Is dat het geval? Neem dan in het nulurencontract uitgebreid op waarom juist voor die specifieke functie een concurrentie- of relatiebeding noodzakelijk is. Zonder goede motivatie, zal het niet als rechtsgeldig worden aangemerkt.

Wat is een CAO?

CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, die tot stand zijn gekomen door overleg tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en/of vakbonden. Verschillende bedrijfstakken hebben hun eigen CAO’s met afspraken speciaal voor die branche.

Meer

Word ook partner van SmartAgreements!

Bij SmartAgreements zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om ondernemers te helpen. Zie jij kansen voor een samenwerking? We zijn benieuwd wat je voor ogen hebt. Neem contact met ons op!

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Beantwoord vragen binnen enkele minuten en genereer een nulurencontract voor jouw onderneming. Voordelig en snel. Volledig rechtsgeldig met SmartAgreements. Het nulurencontract valt binnen de categorie arbeidscontracten onder de oproepovereenkomst. Een oproepovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer (ook wel de oproepkracht) arbeid verricht tijdens door de werkgever (nader) aan te geven perioden. Er zijn verschillende vormen: de voorovereenkomst, een min-maxcontract en het nulurencontract.

Lees meer
Verberg

Bedankt!