Layer 1
Brief non-actiefstelling

Hoe informeer je een werknemer in het geval van een non-actiefstelling? Naast een gesprek, stuur je schriftelijk bevestiging van je beslissing.

Brief non-actiefstelling

Op non-actief stellen lijkt op schorsen. Met non-actiefstelling van de werknemer wordt bedoeld dat het de werknemer tijdelijk niet is toegestaan om zijn werk te doen. De werknemer hoeft in de meeste gevallen ook niet meer aanwezig te zijn op het werk. Een non-actiefstelling duurt doorgaans maximaal twee à drie weken. Dit is bedoeld als afkoelingstermijn om bijvoorbeeld meer onderzoek te doen. Het op non-actief stellen van een werknemer komt voor risico van de werkgever, daarom krijgt de werknemer gedurende deze periode wel doorbetaald.

Officiële waarschuwing of non-actiefstelling?
Een non-actiefstelling is een zwaarder middel dan een officiële waarschuwing. Een officiële waarschuwing is een schriftelijk bericht van de werkgever dat je je als werknemer zodanig gedragen hebt dat de werkgever dat niet accepteert. Vaak wordt een waarschuwing tijdens een reeks gebeurtenissen gegeven die kunnen leiden tot non-actiefstelling. Denk je dat je als een werkgever de huidige situatie toch met een waarschuwing kan oplossen, dan is het verstandig eerst de brief officiële waarschuwing te maken.

In sommige gevallen kun je meteen overgaan tot non-actiefstelling, denk bijvoorbeeld aan diefstal, overtreding van het concurrentiebeding of een andere ernstige gedraging.

Wanneer mag je iemand op non-actief stellen?
Schorsing en op non-actiefstelling zijn maatregelen die de werkgever niet lichtvaardig mag opleggen. Er moet sprake zijn van een (vermoeden van een) feitelijke gedraging van de werknemer die rechtvaardigt dat de werknemer niet op de werkvloer wordt toegelaten. Er moet dus een goede reden voor zijn en er moet geen andere maatregel zijn die uitkomst biedt.

Schriftelijk en aangetekend per post
Als je besluit een werknemer op non-actief te stellen, dan stuur je de brief non-actiefstelling. Hiermee informeer je de medewerker schriftelijk over de situatie, ongeacht of je het ook mondeling toelicht. Het heeft de voorkeur om de brief aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen.

Wat staat er in een brief non-actiefstelling?
Informeer de werknemer schriftelijk over de situatie. Benoem waarom de werknemer op non-actief wordt gezet en geef een goede, feitelijke onderbouwing waarom. Vermeld dat er een onderzoek in gang wordt gezet en dat het salaris tijdens de non-actiefstelling doorbetaald zal worden. De brief is verder een nette, zakelijke brief. Denk aan het opnemen van de gegevens van verzender en ontvanger, datum, onderwerp en ondertekening.

Een werknemer informeren over non-actiefstelling is geen dagelijkse kost. Zeker weten dat je brief correct en volledig is? Gebruik onze tool.

Meer laten zien
SmartAgreements prijs
€ 19,-

(excl. BTW)
Opgesteld door

Hoe werkt het

Kies een document
Personaliseer je document
Ontvang per e-mail
Onderteken
FAQ brief non-actiefstelling
Wat is op non-actief stellen?

Op non-actief stellen lijkt op schorsen. Met op non-actief stellen van de werknemer wordt bedoeld dat het de werknemer tijdelijk niet is toegestaan om zijn werk te doen. De werknemer hoeft in de meeste gevallen ook niet meer aanwezig te zijn op het werk. Dit is een maatregel die is bedoeld als afkoelingstermijn om bijvoorbeeld meer onderzoek te doen

Wat is schorsen?

Schorsen houdt in dat de werknemer met behoud van loon tijdelijk verboden wordt om werkzaamheden te verrichten. De werknemer is dan vrijgesteld van werkzaamheden. Deze maatregel verschilt in karakter van de op non-actiefstelling. Het karakter van schorsen is meer disciplinair.

Wat is het verschil tussen schorsing en op non-actiefstelling?

Het verschil zit in het karakter van de maatregel. Een schorsing is meer een disciplinaire maatregel. Non-actiefstelling is een maatregel die ruimte biedt om bijvoorbeeld meer onderzoek te doen.

Kan non-actiefstelling mondeling gedaan worden?

Een non-actiefstelling moet schriftelijk worden vastgelegd. Veel werkgevers gebruiken hier een non-actiefstellingsbrief voor. Het heeft de voorkeur om deze aangetekend te versturen, dan heb je bewijs dat de brief is ontvangen. Je kunt ervoor kiezen hiernaast de non-actiefstelling mondeling toe te lichten.

Hoe lang mag de non-actiefstelling duren?

Deze maatregel is tijdelijk en mag daarom maar beperkte tijd worden gebruikt. De richtlijn hierbij is maximaal twee à drie weken. Soms is het nodig dat de werkgever onderzoek doet naar een voorval/gedraging/situatie en duurt de op non-actiefstelling zolang het onderzoek loopt. Dit onderzoek moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Als er sprake is van een toepasselijke cao dan staat hierin hoelang de schorsing mag duren en welke rechten de werknemer heeft.

Wat zijn de gevolgen als een werknemer zonder goede reden op non-actief wordt gesteld?

Het onterecht op non-actief stellen van een werknemer kan een boete tot gevolg hebben.

Bij welke arbeidscontractvormen kan een non-actiefstelling worden gedaan?

Bij elke contractvorm is het mogelijk om een werknemer op non-actief te stellen of te schorsen. Dit geldt dus ook bij flexibele arbeidsrelaties.

Wat kan een werknemer doen tegen een non-actiefstelling?

Een werknemer kan bezwaar maken tegen de op non-actiefstelling indien hij van mening is dat deze maatregel onterecht is.

Mag de werknemer contact hebben met collega’s en relaties van het bedrijf tijdens de periode van non-actiefstelling?

Dat is aan de werkgever. De werkgever kan zelf kiezen of de werknemer tijdens de non-actiefstelling contact mag hebben met collega’s en relaties. Ook of de werknemer op het terrein van het bedrijf mag komen, is aan de werkgever.

Meer

Snel en makkelijk!

"Het creëren van een juridisch document is makkelijk en snel gedaan! Binnen 2 klikken kon ik al de juiste documenten voor mijn bedrijf vinden!"

- Bjorn Waaijer, SportIT

Bedankt!